45 aastat jahtklubi Dago

“…laiendada purje­sporti elanikkonna laiades kihtides, kaasa tõmmata kõik aktiivselt purje­spordist huvitatud, saavutamaks kehakultuuri edasist arengut ja rakenduslike meresõidualaste teadmiste pidevat tõusu. Arendada võistlussporti ja propageerida massilisi üritusi…”
JK Dago põhimäärus 1977
Alanud aasta on Hiiumaa purjetamise jaoks oluline ja seda mitmel põhjusel. Tänavu saab juba 45 aastat sellest, kui loodi Jahtklubi Dago. Klubi põhieesmärk oli siis ja on praegu: luua Hiiumaa purjetajatele head tingimused kõrgel tasemel purjespordi harrastamiseks, seda nii laste-noorte kui avamerejahtidel purjetajate jaoks.
2017. aastal Hollandis, Haagis avamerepurjetamise ORC MMil, kui otsad kai küljes kinni, otsustasid kaks klubi liiget, Meelis Pielberg ja Sven Nuutmann, et JK Dago ja Hiiumaa purjetamine tuleb uuesti käima tõmmata.
2018. jaanuaris istuti kohalike vallajuhtidega koos laua taha. Eesmärk, edendada Hiiumaa merekultuuri ning sporti, oli ühine ja nii sai ka selgesõnaline punkt Hiiumaa arengukavasse kirja.
Jahtklubi uue valitud juhatusega hakati otsusekindlalt Hiiumaa purjespordile uut elu sisse puhuma. Klubi kommodooriks valiti Meren Tamm. Olemas oli suur tahe ja unistus toimivast jaht­klubist. Oli ka palju kahtlejaid, sest raha ju polnud ja kardeti, kas suudetakse midagi muuta. Enamik klubi paatidest olid nii vanad, et need anti klubi korraldatud talgute käigus tasuta ära. Peamiselt lillepeenra kaunistusteks.
JK Dago pikaaegse kindla­käelise ja visiooniga kommodoori Ott Epneri tööst olid alles vaid varemed. Hiiumaa oli kaotanud ühe olulise osa endisest identideedist, olla poistele-tüdrukutele loomulik paik purjetamisega alustamiseks.
Peale kolme aastat saame öelda, et tehtud töö on hakanud vilja kandma ja Dago nime näeb peaaegu kõigi suuremate võistluste tulemuste tabelites, nii Eestis kui avamerejahtide võistlustel naaberriikides.
Uued juhid
Käesolevast aastast alustas kommodoorina Sven Nuutmann, kes seisab klubi käekäigu eest hea peamiselt pealinnas ja hoolitseb selle eest, et hiidlaste häält oleks kuulda ka kõrgemal tasandil. Tuleval hooajal hakkab Sven oma meeskonnaga jahtklubi esindama oma jahi Angel-Rose II kaptenina.
Nagu enamikus Eesti jahtklubides, loodi ka Dagos klubiülema ametikoht. Jahtklubi juhatus jätkab samuti klubi arengu suunamisel ja arendamisel, aga klubi­ülemana alustanud Kai Kallas tagab Dago igapäeva­töö sujuva korralduse. Kai Kallas on viimastel aastatel aktiivse klubiliikmena aidanud erinevate võistluste ja ürituste korraldamisel ning kohalikud purjetajad on teda harjunud nägema võistlustel sekretäri rollis.
Uus klubiülema töö hõlmab väga laia valdkonda: nii treenerite töö korraldamist, suhtlemist lastevanematega, läbirääkimisi vallavalitsuse ja Eesti jahtklubide liiduga kui ka teiste koostööpartneritega. Klubiülem on enamasti ka võistluste korraldusmeeskonnas, võib öelda, et alates maist kuni septembri lõpuni on see 24/7 töökoormus.
Uued paadid
Viimase kahe aastaga on heade toetajate abiga uuendatud klubi paadiparki ja see on ennast igati ära tasunud, kui vaadata noorte purjetajate saavutusi. Eelmisel aastal uute Optimistidega purjetama hakanud lapsed näitasid väga head taset juba samal hooajal. Nii võitis Martin Põllu LHV Karika­sarja, Joosep Grahv saavutas EMV Saaremaa etapil esikoha Optimist klassis ning Jorgen Kuivonen on Laser 4.7 klassis Eestis neljandal kohal. Meil on palju tublisid noori sportlasi, kelle tegemistest merel kuuleme kindlasti juba tuleval hooajal. Talvisel ajal hoiavad klubi lippu kõrgel jääpurjetajad DN-Junior klassis Jorgen Kuivonen ja Ott Saar, DN-klassis Joonas Kiisler. Montype XV klassis on viimaste aastate Eesti edukaim ekipaaž Olev Oolup-Andrus Padu, käesoleval hooajal tegi esimesed võidusõidud meeskond Anti Nööp-Margus Padu.
Hea koostöö
Võistlusi suurematele ja väiksematele purjesportlastele on peetud üle Hiiumaa, nii kohalikul kui üleriigilisel tasemel. Meil on väga vedanud lõunanaabritega Orjakus ja Sõrul (Sõru Merekool), kelle usk ja valmidus panustada purjetamisse ja merekultuuri hoidmisse ja arengusse on kindlalt tuntavad. See näitab selgelt, et me kõik siin saarel, olenemata asukohast, liigume ikka ühes ja samas lainerütmis.
Eraldi vajab ära märkimist ka suurepärane koostöö sihtasutusega Hiiumaa Sadamad, kelle toe ja koostööta oleks JK Dago tegevuse taastamine olnud sisuliselt võimatu. Sadama juhtkond ja nõukogu on olnud väga toetavad ja üheskoos on leitud lahendused nii paatide hoiustamiseks, merele minekuks vajalike slippide ehituseks kui laste ja noorte pesemis- ja riietusruumide laiendamiseks.
Eestlased unustavad tihti, et oleme väike rahvus ning ellujäämiseks ja arengu heaks peame tegema koostööd, isegi kui see vahel mõnede inimeste puhul tundub võimatu. Ainult nii, ühiselt toimetades, kõigil horisondil eesmärk kinnitada Hiiumaa tugevalt mereriigina kaardile, me selleni ka jõuame.
Eriline hooaeg
Meie üksmeelt ja tugevust, hiidlaslikku sitkust ja jonnakust on märgatud ka kaugemal. See on toonud meile, Hiiumaale, täna suure usalduse Eesti purjetamisringkondades. Seda usaldust saab iga hiidlane oma silmaga näha juba käesoleval hooajal erinevates sadamates Hiiumaal.
Kärdla Race
Sel aastal on Eesti Jahtklubide Liit andnud meile õiguse korraldada purjetamise Eesti karikavõistluste etapp, Optimist, Zoom8 ja Laser 4.7 klassides. See tähendab, et 18.–20. juunini on Kärdla sadamasse oodata võistlema oma 150–200 noort meresõitjat. Nendega koos on vähemalt sama palju lapse­vanemaid ja nende sõpru. Tegu on taasiseseisvumisaja suurima Hiiumaal peetava purjetamisvõistlusega ja esimese korraga, kui Hiiumaa noored purjetajad saavad võistelda sellisel tasemel oma kodusaare vetes. Kogu seda melu ja ilu saab hiidlane Kärdla sadamas kaldalt jälgida ja omadele kaasa elada.
Dago regatt, Hiiumaa MV avamerepurjetamises
23. juulil, nädal peale Muhu Väina regatti, anname stardi Dago regatile ja Hiiumaa meistrivõistlustele (MV) avamerepurjetamises. Sellele regatile on oodatud kõik ORC klassi jahid ja eeldada võiks, et suured ORC1 ja ORC2 jahid kasutavad seda regatti augustis Tallinnas toimuva ORC MMi ettevalmistuseks. Sel aastal on suurem muudatus võrreldes eelnevatega, nimelt on Dago regatt ka ORC3 ja ORC4 Eesti MV.
Jahtklubile Dago ja Hiiumaale on antud võimalus korraldada Eesti MV avamerejahtide ORC3 ja ORC4 klassides. Valdav osa kohalikest jahtidest just nendesse klassidesse kuuluvadki, mis tähendab, et meie avamere­jahtidel purjetajad saavad oma koduvetes võistelda Eesti meistri tiitlile. Konkurents võistluse korraldamiseks oli väga tihe, aga eelmise kahe aasta Dago regati suurepärane korraldus ja maapealne melu tagasid jahtklubile selle usalduse.
Oti regatt
Üldsegi mitte vähem tähtis on Oti regatt 13.–14. augustil Orjakus. See on algajatele purjetajatele mõeldud võistlus, kus selgub Hiiumaa meister Optimist klassis. Ühtlasi on see LHV karikasarja etapp.
Kärdla Purjutuur
Ka sel aastal toimub Kärdlas Purjutuur, mis on seeriavõistlus avamerejahtidele. Kokku toimub u kümme etappi ajavahemikus maist kuni septembrini.
Purjutuur alustas 2019. aastal ja eelmine hooaeg näitas, et stabiilselt toimuvad võistlused tõstavad mere­huviliste arvu. Nii on igal aastal Kärdla sadamasse lisandunud mõni uus jahtlaev, kelle nime näeme hooaja lõpus ka võistluse koond­tabelis. Purjutuuri võistluslik tase on nii hea, et meie võistlejad ei jää hätta ka suurematel võistlustel. Näitena võib tuua meie regiooni suurima, Muhu Väina regati, mille protokollides leiab Dago jahte kõrgetelt kohtadelt.
Muhu Väina regatt
Juba mitmendat aastat on Kärdla sadam Muhu Väina regati üks sihtpunkte. Sel aastal lõpeb Muhu Väina regatt Kärdla sadamas. Otsustavad võistlussõidud toimuvad Kärdla lähistel Tareste lahel. Regatt saabub Kärdlasse 16. juulil ja 17. juulil peetakse viimased sõidud – lühirajavõistlused –, mida on kindlasti põnev jälgida nii kaldalt, kui ka online trackinguga. Võistlemas on kindlasti üle 100 avamerejahi, 800 purjetaja ja mitusada kaasa reisivat toetajat. Võitjad saavad medalid kaela just Hiiumaal ja Kärdla sadamas.
Tänavused purjetamisvõistlused toovad Hiiumaale head mainet, aga toovad ka turiste ja raha kohalikku majandusse. Märkige kalendrisse need kuupäevad ära ja pingutame koos ühiselt veel natuke, et me saaksime suvel kõik need võistlused piiranguteta ära teha.
Vajame tuge
45 aastat tagasi kirja pandud read jahtklubi Dago põhimääruses on uuesti realiseerumas ning klubi on tegemas samme, et saavutada oma ajaloolist tugevust ja seisab võrdsena teiste Eesti suurte jahtklubide kõrval.
Hiiumaa purjetamisse ja noortesse purjesportlastesse on juba praegu palju panustatud, aga selle jätkuvaks arenguks vajame Hiiumaa vallavalitsuse regulaarset eelarvelist tuge. Purjetamine on väga spetsiifiline spordi­ala ja seda pole võimalik juhtida spordikoolist nagu seda saab ehk teha mitme muu spordialaga.
Keegi ju ei kujutaks ette, et Hiiumaa jalgpalli- ja korvpalliväljakud oleks ehitatud vaid eratoetajate abiga, aga purjetajad on siiani pidanud ise otsima raha purjepaatide ja treeneritööks vajalike kaatrite ostuks. Jahtklubi Dago on sellega hakkama saanud ja me panustame edasi, aga vajame purjepaate ka Optimistilt edasijõudnud noortele ja ressurssi ka Hiiumaa purjetamise igapäevase jätkusuutliku juhtimise kulude katmiseks.
Meisse usutakse ja meie usume endasse. Võtame vastu endale usaldatud välja­kutsed ja astume ühiselt kindla sammuga Eesti purjetamis­redelil ülespoole. 

KAI KALLAS
JK Dago klubiülem